Podujatia a aktuality

Tlačová konferencia k zisteniam výskumov CSES a ISSP 2016

Sociologický ústav SAV a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK pozýva na tlačovú konferenciu, 3.2.2017 o 10:00 v priestoroch predsedníctva SAV na Štefánikovej 49 v Bratislave. Na tlačovej konferencii budú prezentované zistenia z medzinárodných komparatívnych výskumov CSES a ISSP 2016, ktoré boli realizované s podporou Agentúry na podporu vedy a výskum z grantu APVV 14-0527.

Témy a prezentujúci:

Spätný pohľad na voľby 2016: demokratický proces a ideologické profily voličov. Existuje zhoda medzi voličmi a „ich“ stranami?
(Oľga Gyárfášová)

Názory občanov na korupciu a ich osobná skúsenosť: Politici a úradníci sú stále skorumpovaní, osobná skúsenosť s korupciou je však zriedkavejšia ako pred ôsmimi rokmi
(Miloslav Bahna a Jozef Zagrapan)

Všeobecná dôvera v slovenskej populácii je na relatívne nízkej ale stabilizovanej úrovni
(Robert Klobucký a Marianna Mrva)

Tolerancia radikálnych názorov narástla a súvisí s vnímaním skorumpovanosti politikov
(Miloslav Bahna a Jozef Zagrapan)

Postoje slovenskej verejnosti k utečencom a k zjednocujúcim snahám EÚ
(Vladimír Krivý)

Foto: Vladimír Šimíček

Zoznam priložených súborov:
Bahna_Zagrapan_korupcia.pdf ]
Bahna_Zagrapan_radikali.pdf ]
TB_Gyarfasova_prezentacia.pdf ]
TB_Gyarfasova_text.pdf ]
TB_Klobucky_Mrva.pdf ]
TB_Krivy_utecenci_EU.pdf ]

foto0 foto1 foto2