Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgThe work routines of participatory journalism: online news comments facilities as venues for professional boundary work

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na Ústavný seminár.

S prednáškou

The work routines of participatory journalism: online news comments facilities as venues for professional boundary work

vystúpi Simon Smith, štipendista programu Marie Skłodowska-Curie v Sociologickom ústave SAV (2013 - 2015)

v stredu 9. novembra 2016 o 13:30 hod

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava