Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Viac informácií o ponúkanej pozícii:

http://www.soc.cas.cz/aktualita/vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-funkce-reditelereditelky-sociologickeho-ustavu-av-cr-vvi

http://www.soc.cas.cz/en/news/job-opening-director-institute-sociology-cas
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava