Podujatia a aktuality

Nerealizovaná dospelosť ako sociologický problém

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na Ústavný seminár.

S prednáškou

Nerealizovaná dospelosť ako sociologický problém

vystúpi Mária Suríková, Sociologický ústav SAV

v stredu 8. júna 2016 o 13:30 hod

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94