Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgEuroregióny a mikroregióny v sociologickej reflexii

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na Ústavný seminár

S prednáškou

Euroregióny a mikroregióny v sociologickej reflexii

vystúpia Ľubomír Falťan a Mária Strussová (Sociologický ústav SAV)

v stredu 9. marca 2016 o 13:30 hod

Sociologický ústav SAV
Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava