Podujatia a aktuality

Konferencia k 50. výročiu založenia Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav SAV usporiadal v Kongresovom centre v Smoleniciach v dňoch 8. – 9. októbra 2015 vedeckú konferenciu pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku pod názvom Skúmania sociálnej reality. V plenárnych vystúpeniach sa účastníci konferencie venovali historickým súvislostiach vzniku inštitúcie Sociologického ústavu v rámci SAV a rekapitulovali zložitý vývoj sociológie ako vednej disciplíny na pôde sociálnych vied a v kontexte sociálno-politických pomerov v bývalom Československu a následne po roku 1989 a 1993. Jednotlivé sekcie konferencie sa zamerali na skúmanie vývojových zmien v spoločnosti v kontexte ich sociálno-priestorových dopadov, na školu ako priestor reprodukcie sociálnych nerovností a /alebo nástroj sociálnej inklúzie, na skúmanie spoločnosti v medzinárodnom komparatívnom výskume, na problematiku organizácií a organizačných zmien a na vnímanie a interpretáciu kolektívnych identít v Čechách a na Slovensku.

Účastníkov konferencie pozdravili a k narodeninám ústavu zablahoželali predseda SAV Pavol Šajgalík a podpredseda SAV Emil Višňovský ako aj ďalší členovia P SAV, riaditelia ústavov SAV Vladimír Ira a Tibor Pichler, riaditeľ Sociologického ústavu AV ČR Tomáš Kostelecký ako i ďalší priaznivci a bývalí pracovníci ústavu.

foto0 foto1 foto2 foto3