Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Sociology of Crisis: Visualising Urban Austerity

Sociologický ústav SAV pozýva na ustavný seminár, ktorý sa uskutoční v stredu 25.11.2015 o 13:30 hod. v miestnosti č. 94.

Prezentovať bude Myrto Tsilimpounidi na tému: "Sociology of Crisis: Visualising Urban Austerity".

Seminár bude prebiehať v anglickom jazyku.

Zoznam priložených súborov:
[ USSM_151125_M_Tsilimpounidi.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava