Podujatia a aktuality

Hrdí Slováci, alebo hrdí občania? Správa z metodologického experimentu

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na verejnú časť pracovného stretnutia projektu APVV 14-0527.

S prezentáciou:

Hrdí Slováci, alebo hrdí občania? Správa z metodologického experimentu

Vystúpi Miloslav Bahna (Sociologický ústav SAV).

Miesto a čas konania: 23. októbra 2015 o 9:30 hod., Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 105

Zoznam priložených súborov:
bahna_hrdost_experiment.pdf ]