Podujatia a aktuality

Sprístupňovanie výsledkov sociologických výskumov verejnosti a dátové služby v spoločenských vedách na Slovensku

Sociologický ústav SAV v rámci Dňa otvorených dverí (Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015) a v rámci riešenia projektu APVV-0627-12 pozývajú širokú verejnosť na pracovný a prezentačný seminár:

Sprístupňovanie výsledkov sociologických výskumov verejnosti a dátové služby v spoločenských vedách na Slovensku

ktorý sa uskutoční 11. 11. 2015 v čase od 11.00 do 16.30 v zasadačke Filozofického ústavu SAV, Klemensova ulica 19, č. d. 94

Program:

11.00 – 12.00
Otvorenie – riaditeľka SÚ SAV Silvia Miháliková
Miroslav Tížik (SÚ SAV): 10 rokov poskytovania služieb Slovenského archívu sociálnych dát (SASD), video záznam
Tomáš Čížek, Jindřich Krejčí (SÚ AV ČR): Sdílení dat ze sociálních výzkumů a principy Open Access, video záznam13.00 - 14.30
Martin Slosiarik (Agentúra Focus): Prax zverejňovania výsledkov výskumov v komerčnej agentúre – príklad agentúry FOCUS, video záznam
Pavol Škápik (ŠÚ SR): Nové formy diseminácie cenzových údajov, video záznam
Martin Vávra (SÚ AV ČR): Nedotazníkove výskumy a ich archivácia
Miroslav Tížik (SÚ SAV): Zabudnuté výskumy slovenskej verejnosti 1968-2015, video záznam

14. 45 – 16.00
Alena Rochovská (PriF UK): Skúmanie životných stratégií v regiónoch Slovenska - kombinácia viacerých výskumných metód, video záznam
Juraj Majo (PriF UK): Špecifiká tvorby databáz údajov zo sčítaní obyvateľstva 1869-1950
Monika Vrzgulová, Norbert Kmeť, Milan Zeman (SAV): Kombinácia metód pri interpretácii fenoménu – príklad sviatku 29. august

Zoznam priložených súborov:
krejci.pdf ]
majo.pdf ]
rochovska.pdf ]
skapik.pdf ]
slosiarik.pdf ]
tizik1.pdf ]
tizik2.pdf ]
vavra.pdf ]
vrzgulova.pdf ]
zeman.pdf ]