Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgPrístupy ku skúmaniu každodennosti

Sekcia sociologickej teórie a sekcia metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV spolu so Sociologickým ústavom SAV srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému:

Prístupy ku skúmaniu každodennosti

Program:

Dilbar Alieva (SÚ SAV): Odhaľovanie každodennosti alebo jej konštituovanie?

Zuzana Kusá (SÚ SAV): Vrstvy každodennosti - možnosti a limity pozorovania

Helena Kubatová (Univerzita Palackého v Olomouci): Výskum všedního dne: sociolog v terénu a nad terénem

Seminár sa bude konať 15.oktobra 2015 /štvrtok/ v čase medzi 13:00 a 16:00 hod. v zasadačke Filozofického ústavu SAV na Klemensovej 19, IV. posch., č. dv. 94

Doc.PhDr.Dilbar Alieva,CSc.
vedúca sekcie sociologickej teórie

PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
vedúca sekcie metodológie

Zoznam priložených súborov:
[ pristupy_kazdodennosti_2015_pozvanka.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava