Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgSlovenskí absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí: Únik mozgov alebo otvárajúce sa mobilitné kanály na Slovensku?

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na ústavný seminár.

S prednáškou:

Slovenskí absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí:
Únik mozgov alebo otvárajúce sa mobilitné kanály na Slovensku?

vystúpi Miloslav Bahna (Sociologický ústav SAV)

v stredu 27. mája 2015 o 13:30 hod

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava