Podujatia a aktuality

Prvé výsledky výskumu slovenských absolventov vysokoškolského štúdia v zahraničí

V minulom desaťročí sme boli svedkami historicky bezprecedentného nárastu podielu slovenských študentov študujúcich na vysokých školách v zahraničí.

Miloslav Bahna (Sociologický ústav SAV) a Oľga Gyárfášová (FSEV UK) predstavia prvé výsledky z unikátneho výskumu slovenských absolventov vysokoškolského štúdia v zahraničí podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja a realizovaného spoločnosťou AKO, s.r.o.

Na tlačovej konferencii odznejú prvé empiricky podložené odpovede na otázky:
Kto sú slovenskí študenti v zahraničí?
Naozaj odchádzajú najšikovnejší?
Vieme odhadnúť, koľkí z absolventov v zahraničí zostávajú?
Ktoré faktory rozhodujú o zotrvaní / návrate?
Čo si o tom myslia ich rodičia?

Tlačová konferencia sa uskutoční v piatok 17. apríla 2015 od 10.00 hod. v budove SAV na Štefánikovej ul., v konferenčnej sále č. 11 (na prízemí).

Od 17.4.2015 bude na tomto mieste sprístupnená prvá štúdia k výsledkom výskumu ako aj prezentácie z tlačovej konferencie.

Štúdia k výsledkom výskumu [ bahna_brain_drain_PT12015a.pdf ]
Prezentácia Miloslav Bahna [ bahna_brain_drain_PT12015b.pdf ]
Prezentácia Oľga Gyárfášová [ prezentacia_bahna.pdf ]

Zoznam priložených súborov:
prezentacia_gyarfasova.pdf ]

foto0 foto1 foto2 foto3