Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Urbánno - rurálne rozdiely voličského správania na Slovensku a v českých krajinách

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na ústavný seminár

S prednáškou "Urbánno - rurálne rozdiely voličského správania na Slovensku a v českých krajinách"

vystúpi Vladimír Krivý (Sociologický ústav SAV)

v stredu 15. apríla 2015 o 13:30 hod

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava