Podujatia a aktuality

Dve desaťročia národnej identity v krajinách bývalého Československa: Prečo sú dnes Slováci viac hrdí ako Česi?

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na ústavný seminár:

Dve desaťročia národnej identity v krajinách bývalého Československa: Prečo sú dnes Slováci viac hrdí ako Česi?

vystúpi Miloslav Bahna (Sociologický ústav SAV)

v stredu 18. marca 2015 o 13:30 hod

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 105

Zoznam priložených súborov:
bahna_seminar_18032015.pdf ]