Podujatia a aktuality

Prvé výsledky výskumu ISSP Slovensko 2014

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied spolu s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK vás pozývajú na tlačovú konferenciu k úvodným zisteniam výskumu ISSP Slovensko 2014. Ten je súčasťou medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP realizovaného vo viac než štyridsiatich krajinách sveta už od roku 1985. Aktuálne boli témou výskumu národná identita a občianstvo. Výskum podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja v rámci projektu APVV 0709-11.

Terénny zber údajov uskutočnila pre Sociologický ústav SAV výskumná agentúra FOCUS v období september – október 2014. Aktuálne dáta budú neraz porovnávané s dátami ISSP z rokov 1996 a 2004.

Tlačová konferencia sa uskutoční v utorok 3. marca 2015 od 10.00 hod. v budove SAV na Štefánikovej ul., v konferenčnej sále č. 11 (na prízemí).

Program tlačovej konferencie vyzerá na sledovne:

Úvodné slovo (Vladimír Krivý)
Ako vidíme iné krajiny – krajiny podobné a krajiny nebezpečné (Miloslav Bahna) [ 2_fungovanie_demokracie.pdf ]
Spokojnosť a nespokojnosť s fungovaním demokracie (Oľga Gyárfášová) [ 4_ozajstny_slovak.pdf ]
Konšpiračné presvedčenia a geopolitické preferencie (Robert Klobucký) [ 1_krajiny_podobne_a_krajiny_nebezpecne.pdf ]
Ozajstný Slovák a zdroje národnej hrdosti (Vladimír Krivý) [ 3_konspiracie_a_geopoliticke_preferencie.pdf ]

Foto: Gabriel Kuchta

foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7