Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Postoje slovenskej verejnosti k politike, angažovanosti a k 17. novembru 1989

Sociologický ústav SAV pozýva na tlačovú konferenciu „Postoje slovenskej verejnosti k politike, angažovanosti a k 17. novembru 1989“. Výsledky odprezentujú Miroslav Tížik, Milan Zeman a James Krapfl.

Konferencia sa uskutoční 19. 11. 2014 (streda), v čase od 10.30 do 11.30 v priestoroch Ústrednej knižnice SAV na Klemensovej ulici 19.

Témy vystúpení:
1. Súčasné predstavy o význame obdobia prestavby (perestrojky) a nežnej revolúcie v roku 1989 v Československu (James Krapfl)
2. Porovnanie percepcie súčasnej a minulej situácie obyvateľov Slovenska (James Krapfl, Miroslav Tížik)
3. Ochota kandidovať do volených funkcií a predstavy o systéme politických strán (Milan Zeman)
4. Predstavy o prístupe k moci, možnostiach samosprávnosti a rovnostárstve ( Miroslav Tížik)

Kontaktná osoba za SAV: Miroslav Tížik, miroslav.tizik@savba.sk

Zoznam priložených súborov:
[ Tlacova_konferencia_DOS_2014_II_Krapfl.ppt ]
[ Tlacova_konferencia_DOS_2014_II_Krapfl+Tizik.ppt ]
[ Tlacova_konferencia_DOS_2014_II_Zeman.ppt ]
[ Tlacova_konferencia_DOS_2014_II_tizik.ppt ]
[ Tlacova_konferencia_DOS_2014_II_uvod.ppt ]
[ Tlacova_konferencia_19_11_2014.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava