Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Konferencia Dostupnosť bývania na Slovensku a možnosti štátnej bytovej politiky

29. október 2014 9.00 – 15.00 SÚZA Drotárska cesta 46 Bratislava

Cieľom konferencie je zdôrazniť potrebu zintenzívniť podporu bývania pre široké skupiny obyvateľov s
nízkymi príjmami, diskutovať o štátnej bytovej politike a sformulovať podnety pre jej koncepciu y na roky
2015 – 2020. Na konferenciu sú pozvaní predstavitelia všetkých zainteresovaných inštitúcií – ministerstiev,
mimovládnych organizácií, ktoré dôverne poznajú problémy ľudí s dostupnosťou bývania, akademickí experti
a ľudia, ktorých sa problém dostupnosti priamo týka.

PROGRAM

8.30 - 9.00
Registrácia

9.00 – 12. 00
Otvorenie/Bývanie ako sociálna investícia - Zuzana Kusá, Slovenská sieť proti chudobe
Možnosti štátnej bytovej politiky - Ing. Arch. Elena Szolgayová, gen. riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja MDVRR SR
Príspevok na bývanie ako nástroj dostupnosti bývania - Ing. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka Sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR
Otázka primeraných príjmov a jej súvislosť s dostupnosťou bývania - Dr. Jozef Balica, OZ KOVO
Zadlženosť obyvateľstva a riziká straty bývania na Slovensku - Nina Beňová, národná expertka FEANTSA, Ajhľa človek
Osamelé matky a problém dostupnosti bývania - Anna Ghannamová, Šanca pre nechcených
Bývanie na prvom mieste? Dostupnosť bývania z pohľadu pomáhajúcich organizácií – Peter Kulifaj, OZ Mládež ulice
Inovácie v sociálnom bývaní - svojpomocná výstavba nízkorozpočtových domov v marginalizovaných rómskych komunitách - JUDr. Eva Zelizňáková, ETP Slovensko

Obed 12. 00 – 13.00
13.00 – 14.30 Čo robiť pre lepšiu dostupnosť bývania? Panelová diskusia predstaviteľov ministerstiev, ZMOS, MNO a ľudí bez strechy nad hlavou o žiaducom nastavení kompetencií, spolupráce a zabezpečení zdrojov
14. 30 – 15. 00 Závery konferencie – otvorený list kandidátom na starostov a primátorov obcí a miest SR

Zoznam priložených súborov:
[ 01_szolgayova.pdf ]
[ 06_fotodokumentacia.pdf ]
[ program_dostupnost_29_10_2014.pdf ]
[ 05_zachranna_siet.pdf ]
[ 07_inovacie_ETP.pdf ]
[ otvoreny_list_kandidatom_komunalne_volby_2014.pdf ]
[ 04_benova.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava