Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Cross - border migration and its implications for the Central European Area

Medzinárodnú konferenciu „Cross -border migration and its implications for the Central European Area“ („Cezhraničná migrácia a jej dopady na stredoeurópsky priestor“), organizuje Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied spolu s partnermi, medzi ktorými je aj UNESCO. Bude 5. až 7. novembra 2014 v priestoroch hotela LOFT.

Na konferencii sa zúčastnia odborníci z Českej republiky, Poľska, Slovinska, Maďarska, Rakúska, Ukrajiny, Bieloruska a Slovenska a je podporená Vyšehrádskym fondom. Jazykom konferencie bude angličtina.

Tlačová konferencia ku konferencii bude 28. októbra 2014 (utorok) o 14.00 v priestoroch Filozofického ústavu SAV (4. poschodie) na Klemensovej ulici 19 v Bratislave. Bude sa rozprávať o cezhraničných migráciách. Ich nelegálna podoba je výsostne aktuálny problém v Európe a aj stredoeurópsky priestor sa stáva jej koridorom a postupne i cieľom.

Záverečná tlačová konferencia bude 7. novembra 2014 o 13,00 v priestoroch hotela LOFT

Kontaktná osoba za SAV: Ľubomír Falťan, vedúci vedecký pracovník Sociologického ústavu SAV
Mail: lubomir.faltan@savba.sk, 0905 467 993
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava