Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Genderové inovace v malém podnikání. Strategie kombinace práce a rodiny v podnikatelských párech.

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na ústavný seminár.

Vystúpi Marie Dlouhá
(Sociologický ústav AV ČR)

s prednáškou

Genderové inovace v malém podnikání. Strategie kombinace práce a rodiny v podnikatelských párech.
(výskum v spolupráci s Nancy Jurik a Alenou Křížkovou)

v utorok 28. októbra 2014 o 13:00 hod

Sociologický ústav SAV
Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 105
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava