Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgLuc Boltanski a jeho sociológia kritiky

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav SAV

srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému: Luc Boltanski a jeho sociológia kritiky

Program semináru:

Jana Klocoková (SÚ SAV): Pragmatická sociológia kritiky Luca Boltanski ako spôsob porozumenia úlohy kritiky v súčasnej spoločnosti
Simon Smith (SÚ SAV): Kritická evaluace jako prodloužení zkoušek pravdivosti ve zkoušky reality
Jiří Kabele (FSV UK, Praha): Úvaha o poradě a sváru jako činitelích koncertace definic situace společné akce

Diskusia

Seminár sa uskutoční dňa 1. októbra 2014 v čase medzi 13.30 a 16.30. v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV. posch., č. dv. 94)

Tešíme sa na Vašu účasť!

Dilbar Alieva
vedúca sekcie sociologickej teórie SSS pri SAV
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava