Podujatia a aktuality

Tlačová konferencia: Demokratickosť a občania na Slovensku (DOS 2014)

Sociologický ústav SAV pozývajú na tlačovú konferenciu o vybraných výsledkoch výskumu „Demokratickosť a občania na Slovensku (DOS 2014)“
Tlačová konferencia sa uskutoční v pondelok 11. 8. 2014 o 10.30 v priestoroch Ústrednej knižnice SAV na Klemensovej ulici 19, Bratislava (prízemie vpravo oproti vrátnici).

Výskum je súčasťou projektu Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie premien, ktorý sa realizuje vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Na projekte spolupracujú sociologický ústav SAV, Ústav politických vied SAV a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Terénny zber dát realizovala agentúra FOCUS v  dňoch 29. 5. – 8. 6. 2014 na reprezentatívnej vzorke 1 215 dospelých obyvateľov Slovenska vybraných kvótnym výberom.

Vybrané výsledky predstavia pracovníci SÚ SAV:
Miroslav Tížik
Milan Zeman

Témy prezentácie:
Predstavy o obrodnom procese v roku 1968 a následnej normalizácii v Československu
Náboženské správanie obyvateľov Slovenska
Názory na vzťahy štátu a cirkvi na Slovensku

Podklady k tlačovej konferencii [ Tlacova_konferencia_DOS_2014_Zeman.ppt ]
Prezentácie M. Tížik [ podklady_TK_DOS_2014.rtf ] [ Tlacova_konferencia_DOS_2014_Tizik.ppt ]
Prezentácia M. Zeman [ Tlacova_konferencia_DOS_2014_Tizik2.ppt ]

Fotografie: Gabriel Kuchta

Autor: Gabriel Kuchta Autor: Gabriel Kuchta Autor: Gabriel Kuchta Autor: Gabriel Kuchta Autor: Gabriel Kuchta Autor: Gabriel Kuchta Autor: Gabriel Kuchta