Podujatia a aktuality

Súčasný postmarxizmus v kontexte aktuálnych myšlienkových prúdov

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, Sociologický ústav SAV

Súčasný postmarxizmus v kontexte aktuálnych myšlienkových prúdov

Teoretická konferencia

Miesto konania: Bratislava, Klemensova 19, č. 94 (alebo zasadačka v podkroví)
Čas konania: pondelok 27.10.2014 (9.00 -18.00)

Program konferencie :

9.00: Dilbar Alieva, (SÚ SAV) : Úvodne slovo
9.25: Luboš Blaha, (ÚPV SAV): Teórie spravodlivosti v analytickom marxizme
9.50: Juraj Halas, (FF UK): Karl Marx a filozofia vedy
10.15 - 10.30: Diskusia

10.30 - 10.40: Prestávka

10.40: Martin Nový, ( FSS MUNI): Systematická dialektika kapitálu jako imanentni kritika kapitalistické konceptuality
11.05: Daniel Gerbery, (FF UK): Odcudzenie - od konceptu k meraniu
11.30 - 12.00: Diskusia

12.00 – 13.00: Prestávka na obed

13.00: Roman Hofreiter, (UMB): Dynamika kapitalizmu v niektorých súčasných ekonomických koncepciách
13.25: Michal Polák , (MF SR ) : Nadprodukt, chudoba a nerovnosť
13.50: Peter Takáč, (FF UK ): Dialektika prázdna a excesu v kapitalizme
14.15: Martin Kráľ, (SVÚ SAV, Košice): Hľadanie zmyslu neoliberálnej ekonomickej slobody
14.40 - 15.10: Diskusia

15.10 - 15.30: Prestavka

15.30: Miroslav Tížik, (SÚ SAV ): Marxistická kritika náboženstva medzi socializmom a kapitalizmom.
15.55: Michal Frič , ( FF UK) : Heglovo dedičstvo v marxizme ako prekážka jeho súčasnej recepcie
16.20: David Kostlan, (SÚ SAV): Postmarxistické tendencie v súčasnej kritickej pedagogike
16.45 -17.15: Diskusia
17.15 - 17.30: Záver konferencie