Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgPrezentácia knihy Ako sa mení slovenská spoločnosť

v Artfore v utorok 10. júna 2014 od 19.00 hod.

Knihu predstaví Zora Bútorová

Tematické okruhy knihy:
Rodina a životné dráhy mladých dospelých - sociálna stratifikácia - mestá, vidiek, regióny - religiozita - voličské správanie - migrácia zo Slovenska.

Prítomní budú ich autori.

Podujatie bude moderovať Vladimír Krvý, editor knihy.

Srdečne vás pozývame!

Zoznam priložených súborov:
[ prezentacia_artforum_10062014_plagat.pdf ]
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava