Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Zber dát pre kvantitatívny výskum na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie Slovenska.

Výzvu na predkladanie ponúk a súťažné podklady pre verejné obstarávanie zákazky "Zber dát pre kvantitatívny výskum na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie Slovenska." nájdete v prílohe.

Lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní je 21.5.2014 o 11.00.

Informácia o téme výskumu (doplnené 29.4.2014): Témou výskumu bude najmä problematika občianstva a národnej identity.

(doplnené 7.5.2014):
Na základe žiadosti záujemcu zo dňa 5.5.2014 nám bola doručená požiadavka o doplnenie (vysvetlenie) súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na výber dodávateľa služby: "Zber dát pre kvantitatívny výskum na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie Slovenska" Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:
 
Otázka uchádzača bola v tomto znení:
Je možné nahliadnuť do plánovaného dotazníka, resp. nám viete povedať, aký je približne rozsah prieskumu - koľko otázok (otázky otvorené alebo zatvorené), príp. dĺžka dotazníka v min. je tých 220 premenných a či všetci respondenti odpovedajú na všetky otázky alebo či sú niektoré vyraďovacie/preskakovacie?
 
Odpoveď:
Ide prevažne o uzatvorené otázky. Gro výskumu budú tvoriť otázky z výskumného modulu ISSP Národná identita III (60 premenných, v angličtine dostupný na www.issp.org) a ISSP Občianstvo II (60 premenných, dotazník zatiaľ nie je dostupný verejne). Časť otázok doplní výskumný team, ich finálna verzia ešte nie je pripravená.
Súčasťou výskumu budú aj socio demografické premenne, ich rozsah pre výskumy ISSP je definovaný tu: http://www.gesis.org/en/issp/issp-members-area/coding-standards/
Dotazník bude obsahovať aj filtrovacie otázky, nebudú však viest k preskakovaniu veľkých častí dotazníku. Preto treba počítať s tým, že všetci respondenti budú odpovedať na v súťažných podmienkach definovaný maximálny počet premenných.
Odhad dĺžky trvania dotazníku v minútach nechávame na výskumnú agentúru, nie je súčasťou súťažných podmienok.


Zoznam priložených súborov:
[ sutazne_podklady_zber_dat_SUSAV.pdf ]
[ vyzva_na_predkladanie_ponuk_SUSAV.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava