Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgPostmoderné emocionálne spoločenstvá

Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV, Sociologický ústav SAV (grant VEGA č. 2/0157/14), Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR

Srdečne pozývajú na seminár:

Postmoderné emocionálne spoločenstvá
s úvodnou prednáškou profesora Michela Maffesoliho (CEAQ Sorbonne Paris V)

Seminár sa koná 24. apríla 2014 od 13:30 hodiny v Dome Európskej únie na Palisádoch č. 29 v Bratislave. Tlmočenie z francúzštiny bude zabezpečené.

Na stretnutie a zaujímavú diskusiu sa teší Doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc., vedúca Sekcie sociologickej teórie SSS pri SAV
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava