Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgMiesto, subjekt a konanie v rozprávaniach aktivistov a realizátorov environmentálnej výchovy

Sociologický ústav SAV v rámci cyklu ústavných seminárov pozýva vo štvrtok 28. novembra 2013 od 13.30 na prednášku Jany Klocokovej:

Miesto, subjekt a konanie v rozprávaniach aktivistov a realizátorov environmentálnej výchovy

Seminár sa uskutoční na Sociologickom ústave SAV, Klemensova 19, 4. posch. miestnosť č. 105.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava