Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgVyužitie obsahovej analýzy pri analýze ekonomickej privatizácie

Sociologický ústav SAV a Sekcia metodológie SSS pri SAV pozývajú v stredu 4. decembra 2013 od 13.30 na prednášku Vladimíra Bačišina (PVŠ):

Využitie obsahovej analýzy pri analýze ekonomickej privatizácie

Seminár sa uskutoční na Sociologickom ústave SAV, Klemensova 19, 4. posch. miestnosť č. 105.

Koreferát prednesie Roman Hofreiter (UMB).

Fotogaléria z podujatia
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava