Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgEkonomická sociológia II

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV – sekcia metodológie a Sociologický ústav SAV vás pozývajú vo štvrtok 10. októbra 2013 od 13.30 na odborný seminár Ekonomická sociológia II.

Na seminári s príspevkami vystúpia:

Marcela Veselková (SGI, FSEV UK): Dôstojná práca ako sociálny konštrukt

Roman Hofreiter (FHV UMB): Príbeh zabudnutého trhu. Sociálne súvislosti nefungujúcej burzy na Slovensku

Jana Lindbloom (SÚ SAV): Reorganizácia družstva: Okolnosti prevzatia majetkových väzieb k podniku

Diskutanti: Daniel Gerbery, Zuzana Kusá
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava