Podujatia a aktuality

Konferencia Reflexivita, sociologický výskum a teória Anthony Giddensa

Sociologický ústav SAV a sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu

„Reflexivita, sociologický výskum a teória Anthony Giddensa“

Program konferencie

9.30 – 10.30
Otvorenie konferencie
Marek Skovajsa: Struktura v teorii strukturace
Csaba Szaló: Dvojí hermeneutika urbánní paměti
Moderuje: Bohuš Búzik

10.45 – 12.15
Dilbar Alieva: Giddensove úvahy o občianskej spoločnosti v kontexte dobových sporov
Zuzana Kusá: Anthony Giddens a jeho pohľad na rovnosť, konflikt a spoločenský zmier
Moderuje: Miroslav Tížik

13.30 – 15.00
Františej Znebejánek: Reprodukce a produkce životního způsobu
Karl Müller: Institucionální reflexivita v kontextu inovačního a adaptačního potenciálu lidského jednání
Miroslav Tížik: Reflexivita vo viere a inštitucionálna reprodukcia náboženstva
Moderuje: Marek Skovajsa

15.30 – 17.00
Diskusia o reflexivite v stredoeurópskych spoločnostiach a inštitúciách
Diskutujúci: Bohumil Búzik (sociológ), Karol Moravčík (teológ), Csaba Szaló (sociológ)
Moderuje: Andrej Findor


Prípravný a organizačný výbor:
doc. Dilbar Alieva, doc. Csaba Szaló, Miroslav Tížik, PhD., PhDr. Marek Skovajsa, PhD.

Termín konania: 8. 11. 2013
Miesto konania: Miestnosť č. 94, Klemensova ul. 19, Bratislava

foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11