Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgSoftvér pre spoločenskovedných vedcov

Sociologický ústav SAV pozýva v stredu 17.7.2013 o 10.00 na neformálny letný seminár / workshop s pracovným názvom „Softvér pre spoločenskovedných vedcov“.

Na podujatí sa náš kolega Miloslav Bahna bude venovať nasledovným témam:

a) Softvér na manažovanie citovanej literatúry (reference management software). Predstavenie programu Mendeley a skúseností s prácou v tomto programe.
b) Alternatíva k programu SPSS – voľne šíriteľný program PSPP. Predstavenie programu a jeho možností v porovnaní s SPSS.
c) Tipy pre vyhľadávanie citácií na svoje práce na internete.

Saminár sa bude konať na Sociologickom ústave SAV Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 105.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava