Podujatia a aktuality

Sociálna erotika - prednáška Michela Maffesoliho

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave zorganizovala vystúpenie francúzskeho sociológa, riaditeľa Centra pre výskum aktuality a každodennosti na parížskej Sorbonne Michela Maffesoliho s prednáškou:

Sociálna erotika

ktorá sa uskutočnila dňa 22. marca o 14.30 h. v zasadačke Filozofického ústavu SAV, Klemensova 19, IV. posch. , č. dv. 95

Záznam prednášky si je možné pozrieť tu.

Záznam diskusie po prednáške si je možné pozrieť tu.