Podujatia a aktuality

Tlačová konferencia "Sociálne nerovnosti - Výsledky výskumu ISSP na Slovensku 2009"

Podklady k tlačovej konferencii konanej v utorok 26.1.2010 o 10.00 v budove SAV, Štefánikova 49, Bratislava.

Prednášajúci:

PhDr. Vladimír Krivý, CSc. (Sociologický ústav SAV)
Doc. Ján Bunčák, CSc. (Filozofická fakulta UK)
Mgr. Roman Džambazovič, PhD. (Filozofická fakulta UK)

Zoznam priložených súborov:
buncak_napatie.pdf ]
dzambazovic_dosiahnutie_uspechu.pdf ]
dzambazovic_rozvrstvenie_slovenskej_spolocnosti.pdf ]
dzambazovic_socialne_nerovnosti_text.pdf ]

foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5