Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Správy o činnosti SÚ SAV

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2004

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2004

Zoznam priložených súborov:
[ sprava_2004.doc ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava