Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

About us

Annual activity reports

Available in Slovak only.

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2004

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2004

Related files:
[ sprava_2004.doc ]
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic