Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Správy o činnosti SÚ SAV

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2005

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2005

Zoznam priložených súborov:
[ sprava_2005.doc ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava