Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

About us

Annual activity reports

Available in Slovak only.

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2005

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2005

Related files:
[ sprava_2005.doc ]
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic