Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Správy o činnosti SÚ SAV

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2006

V prílohe: Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2006 + DOPLNENÉ publikácie a citácie

Zoznam priložených súborov:
[ doplnok_2006.doc ]
[ sprava_2006.doc ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava