Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

About us

Annual activity reports

Available in Slovak only.

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2006

V prílohe: Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2006 + DOPLNENÉ publikácie a citácie

Related files:
[ doplnok_2006.doc ]
[ sprava_2006.doc ]
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic