Akreditačný dotazník: Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie Slovenskej akadémie vied

Hodnotené obdobie: 1. január 2003 – 31. december 2006

Zoznam priložených súborov:
akred_sk_uprava.pdf ]