Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Správy o činnosti SÚ SAV

Akreditačný dotazník: Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie Slovenskej akadémie vied

Akreditačný dotazník: Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie Slovenskej akadémie vied

Hodnotené obdobie: 1. január 2003 – 31. december 2006

Zoznam priložených súborov:
[ akred_sk_uprava.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava