Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

About us

Annual activity reports

Available in Slovak only.

Akreditačný dotazník: Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie Slovenskej akadémie vied

Akreditačný dotazník: Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie Slovenskej akadémie vied

Hodnotené obdobie: 1. január 2003 – 31. december 2006

Related files:
[ akred_sk_uprava.pdf ]
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic