Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Memorandum SÚ SAV a NÚCEM

Memorandum o výskumnej spolupráci SÚ SAV a NÚCEM

Zoznam priložených súborov:
[ Memorandum-SUSAV-NUCEM_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava