Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

62-63/2016 Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

hlasové služby

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_62-63_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava