Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov

Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o rozsahu, podmienkach o účele spracovania osobných údajov, ktorých spracúvaním poveruje prevádzkovateľ sprostredkovateľa touto zmluvou, v zmysle Memoranda o výskumnej spolupráci podpísaného zmluvnými stranami.

Zoznam priložených súborov:
[ Zmluva-NUCEM-b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava