Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

76/2016 Rekonreal s.r.o.,H.Meličkovej 15, Bratislava, 841 05

Faktúra za: Dodanie a montáž parkiet VCL8461 Dub St. Moritz RF 11,1 m2 + príslušenstvo

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_76_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava