Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

77/2016 Veda, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava

Faktúra za tlač časopisu
Sociológia č. 4/2016 300 ks

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_77_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava