Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

83/2016 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

refundáciu nákladov na prevádzku (energia, poštovné, vodné stočné, ANTI PO...)

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_83_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava