Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

79/2016 Prajko s.r.o., Paprad 1716, 916 01 Stará Turá

Faktúra za preklady z anglického do slovenského jazyka na základe objednávky č. 20/2016 zo dňa
25.5. 2016. Celková suma faktúry je 2000,- eur.
Ide o ucelený dokument, v ktorom sa nachádzajú preklady nasledujúcich textov:
1. The Paradox of Public Folklore
2. The Poetics of Autenthicity
3. Dialectics of Autenthicity
Počet normostrán spolu = 200

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_79_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava