Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Výzva na prekladanie ponúk - Realizácia ôsmich fókusových skupín

Predmet zákazky
Zákazka na poskytnutie služieb: Realizácia ôsmich fókusových skupín a dodanie a) elektronického záznamu ich priebehu; b) doslovného prepisu záznamu ich priebehu a základných údajov o ich účastníkoch
Hlavný predmet (CPV) : 79311000-7

Zoznam priložených súborov:
[ Vyzva_na_predkladanie_ponuk-FS.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava