Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

53/2016 Ing. D. Hrnčiar, Víglašská 6, 851 06 Bratislava

Odvoz neupotrebovaného a likvidovaného odpadu

Zoznam priložených súborov:
[ obj_53-2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava