Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

91-92/2016 Slovak Telekom, a,s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Hlasové služby za obdobie 01.09-30.09.2016

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_91-92_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava