Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

69/2015História - OZ, Hraničná 73, 821 02 Bratislava

Jazyková korektúra odborných slovenských textov do publikácie z oblasti histórie a politických vied

Zoznam priložených súborov:
[ obj_69-2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava